Fjäderfä

FRIHANDELSPRODUKTER
VACCINER

Elanco har i mer än 50 år levererat innovativa lösningar till fjäderfäindustrin och har därigenom blivit experter inom tarmhälsa. Elanco stöder de nordiska fjäderfäproducenterna med innovation, teknisk support och expertanalyser vilka genom en god tarmhälsa hos djuren kan producera homogena besättningar. För mer information klicka på produktlistan eller kontakta Elanco.