Food and companionship enriching life.

 

Elanco erbjuder hälsofrämjande lösningar till de, som arbetar med djurens välbefinnande och produktivitet.

Hitta mer om Elanco globalt

Om vi ska kunna leva bättre liv spelar friska djur en avgörande roll för oss alla. Sällskapsdjur utgör en allt viktigare del av våra familjer och för oss är det viktigt att hjälpa dem att leva ett längre och friskare liv med bättre livskvalitet. I takt med att världens befolkning växer ökar kraven på livsmedelssäkerhet och produktionsformer som tar hänsyn till djurens välbefinnande och garanterar allas livsmedelsförsörjning. Sedan 1954 har vi på Elanco arbetat för att stärka våra kunder i deras strävan att möta de nya globala utmaningarna, som alla står inför, både veterinärer, livsmedelsproducenter och de som arbetar med djurskydd. __Vad vi gör__ Vårt mål är att utveckla innovativa lösningar, där visionen är att förbättra livet för djur och människor genom hälsosamma livsmedel och en sund samvaro med djur. Detta sker genom: __Hög vetenskaplig disciplin__ Vår långvariga vetenskapliga expertis, våra strikta kontroller och kvalitetsnormer utgör grunden när vi utvecklar nya tekniker för att uppfylla våra kunders ouppfyllda behov. __Kundernas behov av helhetslösningar__ Vi söker insikt genom ett tätt samarbete med våra kunder och förenar detta med kvalitetsprodukter, analyser och konsulttjänster för att därigenom kunna leverera de helhetslösningar som kunderna behöver. __Samarbete med kunder__ Vi vet att de problemställningar som våra kunder kan stå inför kräver genomtänkta lösningar. Vår kultur är därför baserad på en skyldighet att hjälpa och skapa trovärdiga partnerskap med våra kunder för att därigenom bidra till en lönsam verksamhet.Hållbar livsmedelsproduktion

Hållbar livsmedelsproduktion

Hållbar livsmedelsproduktion i Europa: En fråga om livsmedelssäkerhet, klimat och innovation.

Läs mer

Om ca 30 år kommer det att finnas 3 miljarder fler människor på jorden, vilket blir en stor utmaning: Hur kan vi producera mer livsmedel utan att använda mer resurser?

Läs mer