Svin

RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL
VACCINER
FRIHANDELSPRODUKTER

Elanco har ett helhetsperspektiv på hantering av sjukdomar och hälsa hos besättningarna. Vi erbjuder lösningar som kan förebygga eller behandla sjukdomar som påverkar grisarnas hälsa och välbefinnande. Detta bidrar till en ekonomisk och hållbar livsmedelsproduktion. För mer information klicka på produktlistan eller kontakta Elanco.