Nötkreatur

RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL
FRIHANDELSPRODUKTER

Med fokus på nötkreaturens hälsa och välbefinnande har Elanco strävat efter att optimera produktionen genom innovativa produkter och tjänster i samarbetet med producenter och veterinärer.