RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL
VACCINER
FRIHANDELSPRODUKTER

__Tylan vet.__ </br> Tylosin

__Ytterligare produktinformation__ </br> [Tylan vet, pulver till oral lösning, 83%, för använding i dricksvatten](http://fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=19650412000013&docType=14&focus=tab_produktresume&autoScroll=true&scrollPosition=136 "Tylan Vet, pulver till oral lösning, 83%, för använding i dricksvatten") </br> [Tylan vet, Premix, 2%, för blanding i foder](http://fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=19711112000038&docType=14&focus=tab_produktresume&autoScroll=true&scrollPosition=271 "Tylan Vet, Premix, 2%, för blanding i foder") </br> [Tylan vet, injektionsvätska 200 mg/ml](http://fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=19670825000011&docType=14&focus=tab_produktresume&autoScroll=true&scrollPosition=407 "Tylan Vet, injektionsvätska 200 mg/ml")