RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL
VACCINER
FRIHANDELSPRODUKTER

__Denagard vet.__ </br> Tiamulinhydrogenfumarat

__Ytterligare produktinformation__ </br> [Denagard vet, lösning 12,5%, för använding i dricksvatten](http://fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=19850906000066&docType=14&focus=tab_produktresume&autoScroll=true&scrollPosition=136 "Denagard Vet, lösning 12,5%, för använding i dricksvatten") </br> [Denagard vet, injektionsvätska 200 mg/ml](http://fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=19870508000042&docType=14&focus=tab_produktresume&autoScroll=true&scrollPosition=407 "Denagard Vet, injektionsvätska 200 mg/ml")