RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL
FRIHANDELSPRODUKTER

Imrestor

__Imrestor__ </br> Pegbovigrastim

__Ytterligare produktinformation__ </br> [Imrestor, injektionsvätska, lösning, förfulld spruta 15 mg/2,7 ml](http://www.fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=20140918000021&docType=14&focus=tab_produktresume&autoScroll=true&scrollPosition=0 "Imrestor, injektionsvätska, lösning, förfulld spruta 15 mg/2,7 ml")