Itrafungol vet itraconazol RGB

__Itrafungol vet.__ </br> Itraconazol

__Ytterligare produktinformation__ </br> [Itrafungol vet. oral lösning](http://www.fass.se/LIF/product?userType=1&nplId=20040607009802 "Itrafungol Vet. oral lösning")