FRIHANDELSPRODUKTER
VACCINER

Hemicell 2D

__Hemicell__ </br> Hemicell är ett patenterat enzym, som blandas direkt i fodret åt slaktkycklingar för bättre energiutnyttjande. Hemicell används för att reducera mängden beta-mannaner, en sorts fibrer som delvis hämmar näringsutnyttjandet och som återfinns i flera vegetabiliska foderingredienser till slaktkyckling. Hemicell verkar genom att förhindra en foderinducerad immunrespons mot dessa fibrer.

__Ytterligare produktinformation__ </br> Hemicell L