FRIHANDELSPRODUKTER
VACCINER

Hemicell HT 2D

__Hemicell HT__ </br> Hemicell är ett patenterat enzym, som blandas direkt i fodret åt slaktkycklingar för bättre energiutnyttjande. Hemicell används för att reducera mängden beta-mannaner, en sorts fibrer som delvis hämmar näringsutnyttjandet och som återfinns i flera vegetabiliska foderingredienser till slaktkyckling. Hemicell verkar genom att förhindra en foderinducerad immunrespons mot dessa fibrer.

__Ytterligare produktinformation__ </br> <a href="//assets.ctfassets.net/pbgsqruv2h6s/5oNfsCBLIajIdJHJlz7Vy/de9519e687b135edb1da7b7a368a2125/Hemicell_Produktprofil.pdf">Product profile </a><br> <a href="//assets.ctfassets.net/pbgsqruv2h6s/5VhZjnxvvDfyKKlzFOnerL/2a3c061ab455952a4a7fca70df2b8712/NONUTHEM00027_12_2018_HEMI_BROCHURE_BROILERS_ENG_final.pdf">Hemicell HT Brochure</a>